Svensk Camping på Frammarsch: Flitigare Användning och Framtida Förväntningar

Sverige ser en ständigt ökande entusiasm för camping, med allt fler väljer att stanna längre i sina fordon. Detta, enligt en färsk rapport från Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).

Ökat Engagemang för Camping Året Runt

HRF:s ordförande, Per Nilsson, belyser den växande trenden att fler svenskar nu väljer att använda sina husvagnar och husbilar inte bara under sommaren utan genom hela året.

Rekordår för Svensk Camping

SCR Svensk Camping avslöjar att 2022 var ett rekordbrytande år med en 11% ökning jämfört med föregående år, vilket belyser det stadigt växande intresset för camping i Sverige.

HRF Undersökningens Slutsatser

HRF:s nyligen genomförda enkät ger insikter om att campingägare idag tillbringar mer tid i sina fordon än för bara ett halvt decennium sedan. Per Nilsson tillägger att majoriteten av respondenterna förutser samma eller ökat engagemang för camping i framtiden.

Europas Campingkapital

Med högst antal campingfordon per invånare i Europa, håller Sverige stolt en ledande position följd av länder som Nederländerna och Danmark.

Moderna Campingfordon: En Del av Attraktionen

Den betydande tillväxten kan delvis tillskrivas campingfordonens moderna bekvämligheter. De nuvarande faciliteterna, från topputrustade kök till lyxiga badrum, höjer campingupplevelsen till en ny nivå.

Trender och Framtida Förväntningar

Resultaten av HRF:s enkät indikerar att campare idag tillbringar i genomsnitt 30.2 nätter per år i sina fordon, en ökning jämfört med tidigare år. Det framgick också att de flesta planerar att behålla eller öka sitt engagemang i camping framöver.

Per Nilsson Reflecterar

Med dessa insikter är det inte överraskande att branschen har uppfattat att campingfordon idag används mer frekvent än tidigare. Nilsson understryker att detta bådar gott för en bransch som fortsätter att växa.

Notera:

HRF-enkäten, utförd av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund under senaste höst, kanske inte är statistiskt säkerställd, men ger ändå en tydlig inblick i nuvarande trender.

Svensk Camping på Frammarsch: Flitigare Användning och Framtida Förväntningar
Rulla till toppen