Justera bromsarna på din husvagn

Justering av bromsarna på din husvagn är viktigt för att säkerställa optimal bromsprestanda och säkerhet.

Här är en steg-för-steg-guide för att justera bromsarna på din husvagn:

 1. Förbered verktyg och material:
 • Klossar eller hjulstopp
 • Domkraft
 • Hjulnyckel
 • Bromsjusteringsverktyg eller skruvmejsel
 • Skyddshandskar
 • Skyddsglasögon
 1. Parkera husvagnen på en plan yta och dra åt handbromsen. Placera klossar eller hjulstopp runt de hjul som inte justeras för att förhindra oavsiktlig rullning.
 2. Använd hjulnyckeln för att lösgöra hjulmuttrarna på det hjul som ska justeras, men ta inte bort dem helt än.
 3. Placera domkraften under husvagnens ram på den sida du vill justera bromsarna och lyft upp husvagnen tills hjulet är fritt från marken.
 4. Ta bort hjulmuttrarna helt och ta av hjulet.
 5. Inspektera bromstrummans insida för eventuellt slitage, skador eller korrosion. Om trumman är i dåligt skick, överväg att byta den.
 6. Lokalisera bromsjusteringsskruven, som vanligtvis är en stjärnformad skruv nära botten av bromsbackarna.
 7. Använd bromsjusteringsverktyget eller skruvmejseln för att vrida justeringsskruven. För att justera bromsarna åtstramande, vrid skruven medurs. För att lätta på bromsarna, vrid skruven moturs.
 8. Fortsätt att justera bromsarna tills bromsbackarna har lämpligt avstånd från bromstrumman. Du bör känna ett lätt motstånd när du snurrar trumman, men inte så mycket att det hindrar trummans rörelse.
 9. Sätt tillbaka hjulet och dra åt hjulmuttrarna.
 10. Sänk ner husvagnen med domkraften och ta bort den.
 11. Dra åt hjulmuttrarna ordentligt med hjulnyckeln.
 12. Upprepa processen för alla hjul som behöver justeras.
 13. Testkör husvagnen på en säker plats för att kontrollera att bromsarna fungerar korrekt och att du är nöjd med deras prestanda.

Kom ihåg att regelbunden kontroll och underhåll av dina bromsar är viktigt för att säkerställa att de fungerar korrekt. Om du är osäker på något av stegen, rekommenderas det att du tar din husvagn till en professionell verkstad för att få hjälp.

Justera bromsarna på din husvagn
Rulla till toppen