Transportskada

När ni får en leverans av gods från Mr Fritid AB

Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Skulle varorna vara skadade eller saknade,  gör en anmälan till fraktförare och DB Schenker.  Spara även kartong och emballage tills dess att reklamationen är hanterad och klar.  Kontakta även  Örjan Flink 0707-512203 så hjälper vi dig.