Transportskada

Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. Skulle varorna vara skadade eller saknade, gör en anmälan till fraktförare och DB schenker. Spara även kartong och emballage tills dess att reklamationen är hanterad och klar.

Kontakta även 

Morgan Qvist 0704-936351

Örjan Flink 0707-512203