Mr Fritid -  Är ett företag som säljer och MONTERAR ISABELLA VILLA  STANDBY TÄLT/ÅRET RUNT TÄLT från Kama Fritid. Vi har lång erfarenhet av att MONTERA STANDBY TÄLT/ÅRET RUNT TÄLT. Vi MONTERAR även tillbehör till STANDBY TÄLT/ÅRET RUNT TÄLT, så som dörr, och veranda. Vi följer Isabella villasamtliga rekommendationer om hur ett STANDBY TÄLT ska MONTERAS. Vi åker över hela landet och monterar standby tält Vi utför även försäkringsjobb.

/ Mr Fritid AB


FAKTA

När vi kommer och  MONTERAR STANDBY TÄLTET skall det vara en trall byggd utefter vissa bestämda mått för att tältet skall kunna monteras korrekt. 

/ Mr Fritid AB